آخرین تغییر 1398/02/21 07:03 ق.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعات

محمود مهدوی دوست

مدير بنیاد مسکن شهرستان قزوین 

تاریخ انتصاب: 1397/04/03
مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی معماری
متولد: 1358