آخرین تغییر 1399/04/19 08:07 ق.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعات


احمد مطبوعي

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوئين زهرا
تاریخ انتصاب: 1399/04/03

مدرک تحصیلی: کارشناسي تكنولوژي عمران
متولد: 1353