آخرین تغییر 1397/07/07 01:08 ب.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعات
فریبرز طاهرخانی

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آوج


 

تاریخ انتصاب: 1396/09/26
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران
متولد: 1362