آخرین تغییر 1399/06/06 09:30 ق.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعات
​​​فریبرز طاهرخانی

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آوج


 

تاریخ انتصاب: 1396/09/26
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران , كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري​
متولد: 1362