آخرین اصلاح در 1398/05/08 08:41 ق.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعاتاحمد مطبوعي

مدیر بنیاد مسکن شهرستان آبیک
تاریخ انتصاب: 1398/02/22

مدرک تحصیلی: کارشناسي تكنولوژي عمران
متولد: 1353