ارتباط با ما

بنیاد مسکن استان قزوین ​ ​ ​ ​
 
نشانی :
 
قزوین - خیابان سعدی - مقابل سپاه ​
تلفن :
 
33330800 - 028​
نمابر :
 
33330775 - 028
کد پستی :
 
3419698549
پست الکترونیک :
 
Qazvin@Bonyadmaskan.ir