بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان آوج

 

 

 

مدیر:رمضان جمالی

لیسانس معماری

آدرس: آوج -  روبروی شهرداری - خیابان شورا

شماره های تماس: 02834622950 - 02834622947  

کدپستی :3461654384

موضوع :
  • بنياد
  • مسكن
  • انقلاب
  • اسلامي
  • شهرستان
  • آوج