اطلاعیه

 


 
ارتباطات مردمی
فرم ها و فرآیندها
خدمات الکترونیکی
مناقصات و مزایدات
طرحهای دانشجویی
 

 آخرین اخبار

 
بازديد و بررسي كيفيت اجرا و نظارت در اجراي اعتبارات عمراني در پروژه هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين در سطح استان 1395/08/06
كيفيت و نظارت مطلوب در اجراي پروژ ه ها ي بنياد مسكن انقلاب اسلامي نمايان است ...
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ایجاد امنیت و رفاه روستائیان نقش اساسی داشته است 1395/08/06
رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ایجاد ا...
در پروژه ي منظومه هاي روستائي اساس كار بر توسعه ي اقتصادي روستا است 1395/08/06
معاون اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار قزوين : در پروژه ي منظومه هاي روستا...
از توان تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمی توان گذشت 1395/08/06
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین از توان تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلا...