آخرین اصلاح در 1398/02/21 08:03 AM توسط قزوین - فناوری اطلاعات

محمود مهدوی دوست

مدير بنیاد مسکن شهرستان قزوین 

تاریخ انتصاب: 1397/04/03
مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی معماری
متولد: 1358