آخرین اصلاح در 1399/04/19 09:07 AM توسط قزوین - فناوری اطلاعات


احمد مطبوعي

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوئين زهرا
تاریخ انتصاب: 1399/04/03

مدرک تحصیلی: کارشناسي تكنولوژي عمران
متولد: 1353